shopping


or browse by merchant, category or brand
Showing: 1 to 1 of 1 | Order By: Relevance Price: Low to High High to Low

GenuDyn Novel

GenuDyn NOVEL, marknadens mest innovativa knäortos för stabilitet och kontroll av en skadad instabil knäled. Ortosen kan användas utan begränsningar för enskilda strukturella skador så som korsband...